Tonleitern

A-Dur Tonleiter

a-Moll Tonleiter

a-Moll Tonleiter – II. Lage

C-Dur Tonleiter – I. bis V. Lage

C-Dur Tonleiter – in der ersten Lage

D-Dur Tonleiter – II. Lage bis VII. Lage

D-Dur Tonleiter – in der ersten Lage

D-Dur Tonleiter – vom Grundton auf-& abwärts bis zum 5. Ton

e-moll Tonleiter – in der ersten Lagen

G-Dur Tonleiter – in der ersten Lagen